Comparison of literary periodicals

                                          Comparison of literary periodicals- table Name of the magazineEdinburgh ReviewQuarterly ReviewBlackwood's MagazineLondon MagazineFounder/ EditorFrancis JeffreySydney SmithJohn…